Privacy statement

Algemeen Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door De Onliner

Indien je gebruik maakt van de webshop van Fabryk Design en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, laat je gegevens bij ons achter. Dit zijn gegevens om de webshop beter te laten functioneren op jouw apparaat.

Welke gegevens wij verzamelen kun je hieronder lezen. Tevens een uitleg waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Dit statement gaat over onze hele webshop: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de Fabryk Design-webshop, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:
Navigatie door de website

• Invullen van formulieren
• Aanmelden voor nieuwsbrief
• Aankoop in onze webshop


Wat doen we met je gegevens?

Fabryk Design bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:
Voor het optimaliseren van onze webshop verzamelen en analyseren wij deze statistieken;

• Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;
• Het afwikkelen van betalingen;
• Het opbouwen van een contacthistorie;
• Om jou op de hoogte te kunnen houden van ons lifestyle merk, indien jij je daarvoor aanmeldt.


Hoe beveiligen we je gegevens?

Wij streven ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. Je gegevens worden dus veilig opgeslagen en verzonden. Zodat niemand bij jouw gegevens die er niets mee te maken heeft.

Met wie deelt Fabryk Design jouw gegevens?

Wij delen geen gegevens met derden en zullen deze ook niet aan hun verkopen. Fabryk Design gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.


Inzicht in je gegevens?

Wil je graag weten over welke informatie wij over jou beschikken. Daar kun je inzicht in krijgen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Fabryk Design. Je kunt op basis van de uitkomsten Fabryk Design verzoeken om je gegevens aan te passen als dit feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.


Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Fabryk Design. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@fabrykdesign.nl.


Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.


Wijzigingen Privacy statement

Fabryk Design behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.